پزشکان

دکتر زهرا عبدی لیائی

شماره نظام پزشکی: ۲۱۸۳۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

دکتر حسین علیزاده طوسی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۶۴۱

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مصطفی عمیدی

شماره نظام پزشکی: ۶۰۵۲

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مهدی فرخ سیر

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳۸۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر احمد قمی فر

شماره نظام پزشکی: ۱۴۰۸۲۸

انجام نوار عصب و عضله (EMG-NCV)، نوار مغز (EEG) و نوار چشم (VEP) به صورت به روز و با مدرن ترین تجهیزات . تشخیص و درمان : سردردهای حاد و مزمن(میگرن، عصبی و ...) کمردرد، گرفتگی های عضلانی و دیسک کمر و گ ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد کعبه منور

شماره نظام پزشکی: ۲۹۳۸۰

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونتهای گو ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

 متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونتهای گ ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان