پزشکان

دکتر نوشین مظفریان

شماره نظام پزشکی: ۳۷۱۲۹

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر روناک موسوی زمانی

شماره نظام پزشکی: ۹۹۲۶۸

درمان بیماریهای تب دارعفونت های دستگاه تنفسیآنفولانزابیماریهای مقاربتیعفونت های دستگاه گوارش و مجاری ادراریدرمان زخم های مزمن دیابتی عفونت های محل جراحی و زخم بستر

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جمال میرزائی

شماره نظام پزشکی: ۱۰۸۸۰۲

متخصص بیماریهای عفونی و تبدار از دانشگاه شهید بهشتی - فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی، عفونت در سرطان و پیوند - تشخیص و درمان تبهای طول کشیده، عفونتهای ریوی، پوستی، ادراری، آمیزشی، گوارشی،انگلی، هپاتیت ،HI ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مسعود نامجو

شماره نظام پزشکی: ۱۰۴۰۹۵

دکتر مسعود نامجو متخصص اعصاب و روان ، روانپزشک ، روان‌درمانگر عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی روان‌درمانی، دوره‌های تکمیلی سردرد، زوج‌درمانی، QEEG, TDCS, CES, مداخله در شکست‌های عاطفی. درم ...

متخصص اعصاب و روان

دکتر حمیدرضا نجاری

شماره نظام پزشکی: ۵۸۵۹۱

دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث ت ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر حمیدرضا نجاری

شماره نظام پزشکی: ۵۸۵۹۱

دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث ت ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر فائزه نعلچی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۴۰۲۶

دکتر فائزه نعل چیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقراترتبه برتر بورد تخصصی مغز و اعصاب سال 1395عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسابقه مطب مغز و اعصاب یک سال در استان بوشهر و 3 سال در شهر سا ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر داود یادگاری نیا

شماره نظام پزشکی: ۲۱۴۶۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر تیفا یکتانژاد

شماره نظام پزشکی: ۹۴۱۱۰

دارای بورد تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه تهراندرمان پارکینسون، وزوز گوش، سکته مغزی و سایر بیماری های مغز و اعصاب بدون دارو و عوارض با استفاده از دستگاه تحریک مغناطیسی مغز آر تی ام اس (rTMS) ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر هومن یوسفی

شماره نظام پزشکی: ۶۹۹۳۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان