دکتر فاطمه طالعی خطیبیشماره نظام پزشکی ۱۱۲۰۲۶


جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان و نازایی - مشاوره قبل از بارداری مراقبتهای حين بارداری

پروفایل پزشک در طب کال درخواست مشاوره


سنوات طبابت ۱۷ سال و ۶ ماه

تخصص های دکتر فاطمه طالعی خطیبی
متخصص زنان و زایمان
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
بیمارستان امام حسین بهارستان |