پزشکان

مسعود ابراهیمی

شماره نظام پزشکی: ۵۰۸۶۲

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

زهرا ابطحیان

شماره نظام پزشکی: ۱۰۰۵۰۷

متخصص بیماری های عفونی ، فلوشیپ عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

موسی احمدی زرنق

شماره نظام پزشکی: ۳۷۸۲۶

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر حسین اخوان زنجانی

شماره نظام پزشکی: ۵۷۵۶۶

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

عارفه اسدی

شماره نظام پزشکی: ۱۲۵۳۸۸

فارغ التحصیل دانشگاه تهران در مقطع عمومی،  دارای بورد تخصصی پوست و زیبایی از دانشگاه تهران (بیمارستان رازی)، تنها متخصص پوست شادگان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷،  همکاری با مرکز تحقیقات بیماریهای تا ...

متخصص پوست، مو و زیبایی

مهرناز بانو اشرف گنجویی

شماره نظام پزشکی: ۳۰۹۴۷

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

قوام الدین اشرفی زاده

شماره نظام پزشکی: ۱۱۳۶۸۰

-بورد تخصصی از دانشگاه تهران-عفونت های کلیه و مجاری ادراری-زخم های مزمن(زخم بستر و پای دیابتیک)-عفونت و بیماریهای گوارشی-عفونت و بیماریهای تنفسی شامل اسم و آلرژی و سینوزیت-بیماریهای منتقله از راه جنسی ...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

گلاویژ اعتمادی

شماره نظام پزشکی: ۴۰۸۴۴

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

عاطفه الهوئی نظری

شماره نظام پزشکی: ۱۱۹۹۲۳

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

متخصص زنان و زایمان

سعید امینی افشار

شماره نظام پزشکی: ۱۴۶۲۹

متخصص بیماری های عفونی و تب دار
تخصص پزشکان
استان