مراکز درمانی

مطب دکتر افشین محمدعلیزاده

استان تهران -شهر تهران

مطب دکتر مهرناز رسولی نژاد

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان لقمان حکیم

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان لقمان حکیم ، در سال 1345 و با ظرفیت 450 تخت ثابت, تأسیس شد . حال ، مساحت زمین و زیربنای بیمارستان لقمان حکیم تهران ، به ترتیب 19000 و 29440 متر مربع می باشد . همچنین ، این مرکز آموزشی و درما ...

مطب دکتر مسعود مردانی دشتی

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان فیروزگر

استان تهران -شهر تهران

 بیمارستان فیروزگر تهران ، در سال 1330 و در زمینی به مساحت ، با زیربنایی به مساحت 15000 متر مربع ، تاسیس شد . بیمارستان فیروزگر تهران ، مرکز   آموزشی ، پژوهشی و درمانی است که به دانشگاه ...

مطب دکتر میترا رنجبر

استان تهران -شهر تهران

مطب دکتر علی عسگری

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان کلینیک بیمارستان عرفان

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان خصوصی تخصصی و فوق تخصصی عرفان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ ، به منظور ارائه خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به ارزش ها و کرامات انسانی، آغاز به کار نمود. این بیمارستان با داشت ...

بیمارستان امام رضا ( 501 ارتش )

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان 501 ارتش تهران ، قبل از سال 1350 ، افتتاح شد . بیمارستان 501 ارتش تهران ، مرکز درمانی است که به ارتش جمهوری اسلامی ایران ، وابسته می باشد .تعداد تخت 140

نوع مرکز درمانی
خدمات مراکز پزشکی
استان