دکتر رضا عبادیشماره نظام پزشکی ۵۰۷۰۰


دکتر رضا عبادی
دارای بورد تخصصی بیماریهای عفونی از دانشگاه تهران
٢٩سال سابقه مستمر فعالیت پزشکی
نویسنده کتابهای کنترل وپیشگیری از عفونت در اتاق عمل
وکتاب خالکوبی وعوارض آن
انتخاب به عنوان پزشک نمونه در سال ١٣٩٠ از سوی نظام پزشکی کشور
نویسنده مطالب پزشکی بروز در اینستا با ادرس dr.rezaebadi
فعال در بیمارستانهای تریتا پیامبران بازرگانان
مطب مجهز به کلینیک زخم ودرمان انواع زخمها با اخرین متدهای درمانی توسط کارشناسان زبده زخم پایتختتخصص های دکتر رضا عبادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری