آزمایش ها

تست تیرویید تی اس اچ

TSH

هورمون محرکه تیروئید (TSH) هورمونی است که از بخش قدامی هیپوفیز آزاد می‌شود.


سرولوژی کرونا

Covid 19 Serology

آزمایش سرولوژی و بررسی آنتی بادی های مربوط به ویروس کرونا