پزشکان

دکتر حمیدرضا نجاری

شماره نظام پزشکی: ۵۸۵۹۱

دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث ت ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر حمیدرضا نجاری

شماره نظام پزشکی: ۵۸۵۹۱

دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث ت ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر فائزه نعلچی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۴۰۲۶

دکتر فائزه نعل چیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقراترتبه برتر بورد تخصصی مغز و اعصاب سال 1395عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسابقه مطب مغز و اعصاب یک سال در استان بوشهر و 3 سال در شهر سا ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر داود یادگاری نیا

شماره نظام پزشکی: ۲۱۴۶۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دكتر فرزین یزدان پرست

شماره نظام پزشکی: ۱۸۱۲۸

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر تیفا یکتانژاد

شماره نظام پزشکی: ۹۴۱۱۰

دارای بورد تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه تهران، درمان پارکینسون، وزوز گوش، سکته مغزی و سایر بیماری های مغز و اعصاب بدون دارو و عوارض با استفاده از دستگاه تحریک مغناطیسی مغز آر تی ام اس (rTM ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر هومن یوسفی

شماره نظام پزشکی: ۶۹۹۳۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان