پزشکان

دکتر عاطفه الهوئی نظری

شماره نظام پزشکی: ۱۱۹۹۲۳

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

متخصص زنان و زایمان

دکتر سعید امینی افشار

شماره نظام پزشکی: ۱۴۶۲۹

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مهدی بشارت

شماره نظام پزشکی: ۲۰۹۱۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر محمدرضا بلورساز مشهدی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۰۱۴

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر مصطفی به پور اسگویی

شماره نظام پزشکی: ۷۷۶۹۴

دکتر پرویز بیات اسدی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۳۹۱

دکتر پرویز بیات اسدی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر رادنوش پشم فروش

شماره نظام پزشکی: ۹۲۲۲۷

بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب وستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی تهران، دارای بورد فوق تخصصی عمل های مداخله‌ای بیماریهای عروقی مغز و نخاع و سکته مغزی از دانشگاه زوریخ سویس، دارای مدرک نوروسونولوژی ا ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مصطفی پورتقوی شهرستانی

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر رقیه پورعلی دوگاهه

شماره نظام پزشکی: ۱۲۱۱۰۳

 جراح و متخصص بیماری‌های زنان‌، زایمان و نازایی بورد تخصصی جراحی زنان و زایمان و نازایی فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام اعمال جراحی زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر عباس تفاخری

شماره نظام پزشکی: ۱۱۵۷۲۳

Dr. Abbas Tafakhori. متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار مغزی - عصب و عضله - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساعات حضور در مطب : شنبه، دوشنبه، سه شنبه ساعت چهار و نیم تا هشت

نوار مغزی، عصب و عضله متخصص مغز و اعصاب
تخصص پزشکان
استان