پزشکان

دکتر مهدی بشارت

شماره نظام پزشکی: ۲۰۹۱۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مصطفی به پور اسگویی

شماره نظام پزشکی: ۷۷۶۹۴

دکتر پرویز بیات اسدی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۳۹۱

دکتر پرویز بیات اسدی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مصطفی پورتقوی شهرستانی

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر رقیه پورعلی دوگاهه

شماره نظام پزشکی: ۱۲۱۱۰۳

 جراح و متخصص بیماری‌های زنان‌، زایمان و نازایی بورد تخصصی جراحی زنان و زایمان و نازایی فارغ‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام اعمال جراحی زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر عباس تفاخری

شماره نظام پزشکی: ۱۱۵۷۲۳

Dr. Abbas Tafakhori. متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار مغزی - عصب و عضله - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساعات حضور در مطب : شنبه، دوشنبه، سه شنبه ساعت چهار و نیم تا هشت

نوار مغزی، عصب و عضله متخصص مغز و اعصاب

دکتر نعمت اله جنیدی جعفری

شماره نظام پزشکی: ۴۳۱۳۹

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جواد حاجی سیدجوادی

شماره نظام پزشکی: ۹۰۷

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مریم دادگر

شماره نظام پزشکی: ۱۱۵۹۴۱

دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهدو دروه تخصص فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مهرناز رسولی نژاد

شماره نظام پزشکی: ۱۸۲۷۵

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان