پزشکان

دکتر عاطفه الهوئی نظری

شماره نظام پزشکی: ۱۱۹۹۲۳

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

متخصص زنان و زایمان

دکتر سعید امینی افشار

شماره نظام پزشکی: ۱۴۶۲۹

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر زهرا بادی

شماره نظام پزشکی: ۱۲۵۳۷۶

متخصص مغز و اعصاب

دکتر فرزاد باطنی

شماره نظام پزشکی: ۱۰۳۱۲۴

جراحی دیسک کمر به روش کم تهاجمی با برش ۲ سانتی متری یا بدون برش جراحی با توجه به وضعیت بیمار جراحی شکستگی مهره کمر به روش بسته اعمال جراحی میکروسکوپی مغز و نخاع درمان های غیر جراحی برای بیماریهای ستون ...

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مهدی بشارت

شماره نظام پزشکی: ۲۰۹۱۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر محمدرضا بلورساز مشهدی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۰۱۴

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر مصطفی به پور اسگویی

شماره نظام پزشکی: ۷۷۶۹۴

دکتر پرویز بیات اسدی

شماره نظام پزشکی: ۱۳۳۹۱

دکتر پرویز بیات اسدی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر رادنوش پشم فروش

شماره نظام پزشکی: ۹۲۲۲۷

بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب وستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی تهران، دارای بورد فوق تخصصی عمل های مداخله‌ای بیماریهای عروقی مغز و نخاع و سکته مغزی از دانشگاه زوریخ سویس، دارای مدرک نوروسونولوژی ا ...

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مصطفی پورتقوی شهرستانی

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان