پزشکان

دکتر فاطمه طالعی خطیبی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۰۲۶

جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان و نازایی - مشاوره قبل از بارداری مراقبتهای حين بارداری

متخصص زنان و زایمان

دکتر کمال عابدینی سهی

شماره نظام پزشکی: ۱۸۸۳۹

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر رضا عبادی

شماره نظام پزشکی: ۵۰۷۰۰

دکتر رضا عبادیدارای بورد تخصصی بیماریهای عفونی از دانشگاه تهران٢٩سال سابقه مستمر فعالیت پزشکینویسنده کتابهای کنترل وپیشگیری از عفونت در اتاق عملوکتاب خالکوبی وعوارض آنانتخاب به عنوان پزشک نمونه در سال ...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر حسین علیزاده طوسی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۶۴۱

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونتهای گو ...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار