دکتر عاطفه الهوئی نظریشماره نظام پزشکی ۱۱۹۹۲۳


جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهرانتخصص های دکتر عاطفه الهوئی نظری
متخصص زنان و زایمان
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر عاطفه الهویی نظری | کلینیک شبانه روزی ابن سینا |