دکتر رادنوش پشم فروششماره نظام پزشکی ۹۲۲۲۷


بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب وستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 
دارای بورد فوق تخصصی عمل های مداخله‌ای بیماریهای عروقی مغز و نخاع و سکته مغزی از دانشگاه زوریخ سویس، 
دارای مدرک نوروسونولوژی از آلمان، 
استادیار دانشگاه، نوار مغز- نوار عصب وعضله- سونوگرافی داپلکس عروق مغز و گردن، 
آنژیوگرافی عروق مغز و نخاع و جراحی بسته بیماریهای عروقی مغز و نخاع، 
درمان جراحی بسته سکته مغزی ( ترومبکتومی مکانیکال)، آنوریسم های مغزی ( کویل گذاری)، درمان ناهنجاری های شریانی وریدی و فیستول های شریانی وریدی مغز و نخاع (آمبولیزاسیون)، 
استنت و بالون گذاری شریان های کاروتید و ورتبرال،
 

درمان انواع سردرد/ سرگیجه/ تشنج و صرع /سکته مغزی/ آنوریسم مغزی /مالتیبل اسکلروزیس و بیماریهای عروقی و ساختاری نخاع/ ستون فقرات و عضلاتتخصص های دکتر رادنوش پشم فروش
متخصص مغز و اعصاب
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر رادنوش پشم فروش |