دکتر حمیدرضا نجاریشماره نظام پزشکی ۵۸۵۹۱


دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی دارای برد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. تجربه ۱۲ سال کار بیمارستانی در دانشگاه شهید بهشتی و ۱۰ سال تجربه هیات علمی در دانشگاه عواملی هستند که باعث توانمندی بالای ایشان در تشخیص بالینی و درمان بیماران شده است.تخصص های دکتر حمیدرضا نجاری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر حمیدرضا نجاری |