دکتر فائزه نعلچیشماره نظام پزشکی ۱۳۴۰۲۶


دکتر فائزه نعل چی
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
رتبه برتر بورد تخصصی مغز و اعصاب سال 1395
عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سابقه مطب مغز و اعصاب یک سال در استان بوشهر و 3 سال در شهر ساوه
دارنده مطب فعال در شهر تهران خیابان مطهریتخصص های دکتر فائزه نعلچی
متخصص مغز و اعصاب
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر فائزه نعلچی |