دکتر جلال مجدیانشماره نظام پزشکی ۱۱۲۸۲۶


متخصص بیماریهای عفونی - داخلی
درمان انواع زخمهای عفونی
زخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.
عقونتهای مقاربتی
عفونتهای ریه ودستگاه تنفسی
هپاتیت های ویروسی
ایدز
عفونتهای گوارشی
بیماریهای انگلی
عفونتهای دستگاه ادراری تناسلیتخصص های دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر جلال مجدیان |