مراکز درمانی

بیمارستان بیمارستان زعیم

استان تهران -شهر پاکدشت

این بیمارستان در سال 1349 توسط فرد خیری به نام مرحوم حاج سید حسن زعیم شروع به ساخت گردید و درتاریخ 22/04/1353 پس از تکمیل آن به سازمان شیر و خورشید سابق واگذارشده وقید شد که برای همیشه بیمارستان باشد ...

مطب مطب دکتر مصطفی عمیدی

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان بیمارستان شهید لبافی نژاد

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران ، در سال 1360 ، شروع به کار کرد . بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران ، مرکز آموزشی و درمانی است که به سازمان تامین اجتماعی ، وابسته می باشد . شایان ذکر است که تمام رده های ...

مطب مطب دکتر سعید امینی افشار

استان تهران -شهر تهران

مطب مطب دکتر داود یادگاری نیا

استان تهران -شهر تهران

مطب مطب دکتر حسین اخوان زنجانی

استان تهران -شهر تهران

بیمارستان بیمارستان بهمن

استان تهران -شهر تهران

احداث بناي بیمارستان فوق تخصصی بهمن تحت نظارت شرکت طبی و بهداشتی گروه پزشکی اسلامی 22 بهمن در سال 1380 در زمینی به مساحت 5000 متر مربع واقع در شهرک غرب ، خیابان ایران زمین شمالی آغاز و در سال 1386 با ...

مطب دکتر افشین محمدعلیزاده

استان تهران -شهر تهران

نوع مرکز درمانی
خدمات مراکز پزشکی
استان