مطب دکتر جمیله نصیری


مطب دکتر جمیله نصیری


  • استان تهران -شهر تهران
  • سایت مطب دکتر جمیله نصیری
  • نشانی خ ولیعصر روبروی پارک ساعی نبش ک امینی ساختمان ۱۱۶۲
  • نشانی پیروزی ایستگاه چهارصددستگاه پ ۳۳۹
  • شماره های تماس ۰۲۱۸۸۷۹۷۹۲۰ - ۰۲۱۳۳۷۸۱۸۱۸
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری