دکتر سکینه رنجی

حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک ۲۴ ساعت پس از ارسال سوال است.
دکتر سکینه رنجی
متخصص مغز و اعصاب

پرسش و پاسخ: ۱۳۹
استان/کشور: تهران
مقالات: ۰ مورد
رضایت کاربران: %۹۶
درباره

متخصص مغز و اعصاب، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


اطلاعات مطب

انتهای بلوار کشاورز. مجتمع بیمارستانی امام خمینی. کلینیک ویژه استاد یلدا
۰۲۱-۶۱۱۹۰

۴ ماه قبل فریده دزیانیان
ایشان در نوع خود بهترین نورولوژیست تهران هستند ۵