کلینیک امید


کلینیک امید


  • استان تهران -شهر
  • سایت کلینیک امید
  • نشانی تهران دروازه شمیران - فخرآباد - خیابان شهید مشکی - جنب سفارت رومانی - کلینیک امید
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۷۷۵۰۹۰۵۹ - ۰۲۱-۷۷۵۰۹۰۵۵
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری