پلی کلینیک 13 آبان


پلی کلینیک 13 آبان


  • استان تهران -شهر تهران
  • سایت پلی کلینیک 13 آبان
  • نشانی خیابان شهید رجایی جنوبی ، ایستگاه ورزش، جنب شهرداری منطقه ۱۶ ، پلاک ۵۰۴ ، پلی کلینیک ۱۳ آبان
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱۵۵۰۶۴۴۷۳ - ۰۲۱۵۵۰۶۱۱۲۳-۲۴
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

چهارشنبه ها صبح و عصر


خدمات مرکز

بیماری‌های عفونی و گرمسیری