پلی کلینیک قدسمطب  • استان تهران -شهر تهران
  • سایت مطب پلی کلینیک قدس
  • نشانی خیابان دماوند - بین خیابان بخت آزاد و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱۷۷۲۵۲۰۷۴ - ۰۲۱۷۷۲۸۲۷۷۰
  • فکس نامشخص
  • موبایل نامشخص
  • موبایل منشی نامشخص

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

شنبه ،یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها صبح


خدمات مرکز

بیماری‌های عفونی و گرمسیری