مطب دکتر پوپک یحیوی


مطب دکتر پوپک یحیوی


  • شماره های تماس ۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۲ - ۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۳
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

دوشنبه صبح از ساعت 10:00 الی 14:00
شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 19:00