مطب دکتر مهدی عالم رجبی


مطب دکتر مهدی عالم رجبی


  • استان تهران -شهر تهران
  • سایت مطب دکتر مهدی عالم رجبی
  • نشانی میدان ولیعصر - خیابان به آفرین - انتهای بن بست سوم - درمانگاه فرعی بیمارستان فیروزگر
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۸۲۱۴۱۲۰۱ - ۰۲۱-۸۲۱۴۱۷۷۱
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

شنبه ها بعد از ظهر
چهارشنبه ها صبح