مطب دکتر مهدی سلطانی


مطب دکتر مهدی سلطانی


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر مهدی سلطانی
  • نشانی خیابان شریعتی - کمی پایین تر از ایستگاه مترو شریعتی - کوچه منظر نژاد - ساختمان ۵۳ - واحد یک
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۲۲۸۵۴۹۰۰
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاریپزشکان همکار طبکال در مطب دکتر مهدی سلطانی