مطب دکتر مصطفی دهبندی


مطب دکتر مصطفی دهبندی


  • شماره های تماس ۰۲۱۸۸۸۷۵۵۱۲
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

نوار مغز(EEG) نوار عصب عضله (EMG) سونوگرافی داپلر عروق مغزی