مطب دکتر محمدرضا بلورساز مشهدی


مطب دکتر محمدرضا بلورساز مشهدی


  • شماره های تماس ۰۲۱ ۲۲۸۸۶۷۱۰ - ۰۲۱ ۸۸۷۵۳۵۶۶
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19:00
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17:30


خدمات مرکز

بیماری‌های عفونی کودکان