مطب دکتر عبدالحسین خان سعیدی


مطب دکتر عبدالحسین خان سعیدی


  • شماره های تماس ۰۲۱-۸۸۴۹۲۶۵۹ - ۰۲۱-۸۸۴۹۲۰۶۸
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

روزهای زوج از ساعت 4 الی 7:30 عصر