مطب دکتر صدیقه برنا


مطب دکتر صدیقه برنا


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر صدیقه برنا
  • نشانی انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۶۱۱۹۰
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری