مطب دکتر شهرام صمدی راد


مطب دکتر شهرام صمدی راد


  • استان زنجان -شهر
  • سایت مطب دکتر شهرام صمدی راد
  • نشانی زنجان چهارراه سعدی، کوچه قلعه، ساختمان البرز، طبقه اول، واحد۶ تبریز اول رواسان کلنیک آل احمد
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۴-۳۳۳۶۱۶۸۴
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری