مطب دکتر سعید امینی افشار


مطب دکتر سعید امینی افشار


  • شماره های تماس ۰۲۱ ۲۲۵۶۲۲۸۸ - ۰۲۱ ۲۲۷۸۳۴۵۵
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

شنبه ساعت 15:30 الی 19


خدمات مرکز

بیماری‌های عفونی و گرمسیری