مطب دکتر سارا عظیمیان


مطب دکتر سارا عظیمیان


  • شماره های تماس ۶۲۷۵۶۵۰۴-۰۲۱
  • فکس
  • موبایل ۰۹۳۹۳۵۰۵۷۵۶
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

نوار مغز(EEG) نوار عصب عضله (EMG)

پزشکان همکار طبکال در مطب دکتر سارا عظیمیان