مطب دکتر دکتر پرهام حليمي اصل


مطب دکتر دکتر پرهام حليمي اصل


  • شماره های تماس ۰۲۱-۲۲۱۴۲۷۰۲ - ۰۲۱-۸۸۳۸۶۱۳۴
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

محب کوثر :
یکشنبه ساعت :17:30 الی19
سه شنبه ساعت17:30الی 19
پنجشنبه ساعت 8:30الی10
ارغوان:
چهارشنبه ها ساعت15تا18