مطب دکتر حسین حیدر


مطب دکتر حسین حیدر


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر حسین حیدر
  • نشانی تهران-خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، برج زمرد طبقه دوم - واحد ۲۳
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۸۸۸۸۸۳۶۰ - ۰۲۱-۲۲۸۹۵۳۰۰
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری