مطب دکتر بیتا جبلی


مطب دکتر بیتا جبلی


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر بیتا جبلی
  • نشانی اتوبان صدر بعد از شریعتی به طرف شرق اول قلندری جنوبی ساختمان پزشکان صدر طبقه دوم
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۶۶۱۲۲۳۱۹
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری