مطب دکتر احمدرضا سروش


مطب دکتر احمدرضا سروش


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر احمدرضا سروش
  • نشانی تهران خیابان پاسداران - خیابان گل نبی - چهارراه زمرد - ساختمان زمرد - طبقه نهم - واحد ۹۳
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۲۲۸۹۶۳۰۵ - ۰۲۱-۲۲۸۹۶۳۰۲
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری