مطب دکتر ابوالحسن ارتیاعی


مطب دکتر ابوالحسن ارتیاعی


  • استان تهران -شهر
  • سایت مطب دکتر ابوالحسن ارتیاعی
  • نشانی تهران مطب شماره ۱: بلوار کشاورز - جنب بیمارستان آریا - طبقه فوقانی داروخانه دکتر صالحی - پلاک ۱۸۶ - ساختمان پزشکان ۲۰۲ - طبقه اول - واحد ۱ مطب شماره ۲: خیابان امام خمینی - تقاطع خیابان کارون - ساختمان ۱۰۴۴ - طبقه اول - واحد ۱
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۹۳۷-۶۸۸-۸۳۶۶
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاریپزشکان همکار طبکال در مطب دکتر ابوالحسن ارتیاعی