مطب دكتر فرحناز نيكدوست


مطب دكتر فرحناز نيكدوست


  • استان تهران -شهر تهران
  • سایت مطب دكتر فرحناز نيكدوست
  • نشانی خیابان شریعتی- خیابان زیبا - رو به روی ساختمان پزشکان زیبا - پلاک ۶۳ - طبقه ۱ - واحد ۱
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۲۲۸۷۵۶۴۷ - ۰۲۱-۲۲۸۷۵۷۱۹
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری

15_20