مطب حسین باقری


مطب حسین باقری


  • استان اصفهان -شهر
  • سایت مطب حسین باقری
  • نشانی اصفهان- خیابان توحید میانی،کوچه ۲۵ یا شهیدان کاظمی،ساختمان نگین،مرکز فیزیوتراپی سیناپس
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۳۱-۳۶۲۶۱۸۳۴
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری