مرکز جامع سلامت نگین آزادی


مرکز جامع سلامت نگین آزادی


  • استان تهران -شهر
  • سایت مرکز جامع سلامت نگین آزادی
  • نشانی تهران - خیابان آزادی - نبش اسکندری شمالی - مرکز جامع سلامت نگین آزادی - طبقه ۵ کلینیک خون و آنکولوژی
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۶۲۷۵۶۵۰۰
  • فکس
  • موبایل ۰۹۱۳-۳۰۴-۷۲۱۲
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری