مجتمع پزشکی درمان


مجتمع پزشکی درمان


  • استان تهران -شهر
  • سایت مجتمع پزشکی درمان
  • نشانی تهران - خیابان کارگر شمالی - روبروی بیمارستان مرکز قلب تهران - نبش خیابان شهید دانش ثانی (مجد) - مجتمع پزشکی درمان - طبقه اول
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۸۸۰۱۵۵۳۱
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری