بیمارستان پارسیان


بیمارستان پارسیان


  • استان تهران -شهر
  • سایت بیمارستان پارسیان
  • نشانی تهران - سعادت آباد - سرو شرقی - نرسیده به میدان فرهنگ - بیمارستان پارسیان
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۲۲۰۹۷۱۳۱ - ۰۲۱-۲۲۳۶۲۵۲۲
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری