بیمارستان ضیائیان


بیمارستان ضیائیان


  • استان تهران -شهر
  • سایت بیمارستان ضیائیان
  • نشانی خیابان قزوین - دوراهی قپان - میدان ابوذر - بیست متری ابوذر - بیمارستان ضیائیان
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۵۵۱۷۶۸۱۰
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری