بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی


بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی


  • شماره های تماس ۰۲۱-۶۶۶۳۶۸۰۱ - ۰۲۱-۶۶۶۳۶۸۰۲
  • فکس
  • موبایل ۰۲۱-۶۶۶۳۶۸۰۳
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری