بیمارستان سوم شعبان


بیمارستان سوم شعبان


  • استان تهران -شهر
  • سایت بیمارستان سوم شعبان
  • نشانی تهران ، میدان قیام ، پل ری ، خیابان شهید رضوی ، بیمارستان خیریه سوم شعبان
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱۳۳۱۲۹۱۱۲
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری