بیمارستان امام حسین بهارستان  • شماره های تماس ۰۲۱۵۶۳۱۱۳۴۵
  • فکس ۰۲۱۵۶۳۱۱۰۶
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری


خدمات مرکز

زنان و زایمان

پزشکان همکار طبکال در بیمارستان امام حسین بهارستان