بیمارستان آیت الله طالقانی تهران


بیمارستان آیت الله طالقانی تهران


  • استان تهران -شهر
  • سایت بیمارستان آیت الله طالقانی تهران
  • نشانی تهران - بزرگراه شهید چمران-خیابان یمن -خیابان شهید اعرابی جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان آیت الله طالقانی تهران
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱۲۲۴۳۲۵۶۰ - ۰۲۱۲۲۴۳۲۵۶۹
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری