آزمایشگاه بقراط


آزمایشگاه بقراط


  • استان تهران -شهر
  • سایت آزمایشگاه بقراط
  • نشانی خیابان پیروزی - روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی - آزمایشگاه بقراط
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۱-۷۷۴۸۴۹۴۰ - ۰۲۱-۷۷۴۷۷۲۵۱
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری