آزمایشگاه المهدی


آزمایشگاه المهدی


  • استان اصفهان -شهر
  • سایت آزمایشگاه المهدی
  • نشانی شهر کرد -بلوار شریعتی - کوچه ۴۴ - طبقه چهارم - آزمایشگاه المهدی
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۳۸-۳۲۲۲۵۰۴۳
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری