این ویژگی اطلاع رسانی های مجازی است. یک خبری وایرال می‌شود، دست به دست می‌چرخد، ولی به تدریج جزئیات اجرا و دلیل این توصیه جدید فراموش می شود.

در این پست، به جزئیات نحوه استفاده از دو ماسک می‌پردازیم. و اشتباهات رایج عمل به این توصیه مرکز پیشگیری بیماریها را با هم بررسی می کنیم.

اگر این اشتباهات را در اطرافتان زیاد می‌بینید، این ویدیو را به اشتراک بگذارید.


  • برای مشاهده ویدیو روی تصویر بزنید


با سامانه مشاوره آنلاین پزشکی طبکال، می‌توانید در هر لحظه، درباره مشکلات سلامتی خود با بیش از سیصد پزشک گفتگو کنید، یا ویزیت تصویری آنلاین داشته‌باشید.