به مناسبت روز جهانی قلب 
سکته قلبی و بیماری های آن را جدی بگیریم 
مراقب قلبهای پر مهرتان باشید.